Γιώργος νταλάρας συμμετέχουν βασίλης δημητρίου βαμμένα κόκκινα μαλλιά


    The artist’s next collaboration with one of the most prominent and long-existent choirs in Europe took part when, in 1996, he interpreted Ariel Ramirez’ “Misa Criolla” Mass accompanied by the choir of the Deutschen Oper Berlin in the Berlin Opera. It was a much anticipated concert since, the tickets had long been sold out and, so much the daily press as well as the opera leaflets had extensively referred to the event. The fact that, the concert was transmitted live by SPF –a radio station with a predominantly classical repertoire- is worth mentioning.


    Γιώργος Νταλάρας Συμμετέχουν Βασίλης Δημητρίου Βαμμένα Κόκκινα ΜαλλιάΓιώργος Νταλάρας Συμμετέχουν Βασίλης Δημητρίου Βαμμένα Κόκκινα ΜαλλιάΓιώργος Νταλάρας Συμμετέχουν Βασίλης Δημητρίου Βαμμένα Κόκκινα ΜαλλιάΓιώργος Νταλάρας Συμμετέχουν Βασίλης Δημητρίου Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά

    kbxex.haroldmilleractorwestbethnyc.us